T2 – T7: 8:00AM – 5:30PM;
CN: 10:00AM – 5:00PM
173 Nguyễn Gia Thiều, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Trung tâm Thương mại Quế Võ/ Hệ thống siêu thị Minh Anh