Mon – Fri: 8AM – 7PM;
Sat – Sun: 10AM – 3PM
173 Nguyễn Gia Thiều, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Trung tâm Thương mại Quế Võ/ Hệ thống siêu thị Minh Anh